III Sesja Rady Dzielnicy Brętowo PDF Drukuj Email

 

 

Na podstawie par. 13 ust. 3 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do Uchwały nr LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.04.2014 w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 20.05.2014 poz. 1945 z późn. zmianami), zwołuję dnia 26.05.2015 o godz. 19.00 III Sesję Rady Dzielnicy Brętowo w siedzibie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Przyjęcie porządku obrad, sprawy regulaminowe.

2. Odczytanie protokołu z II Sesji Rady Dzielnicy.

3. Podsumowanie zakończonych konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy w sprawie projektu budżetu na rok 2015.

4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Rady Dzielnicy na rok 2015.

5. Dyskusja nad propozycjami do budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji do budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok.

7. Informacja przewodniczącego Rady o projekcie regulaminu Rady Dzielnicy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Dzielnicy.

9. Dyskusja nad projektem zorganizowania klubu seniora w Dzielnicy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania klubu seniora w Dzielnicy.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Dzielnicy Brętowo

 

Zbigniew Sobieszczański

 
Chodnik na ul. Potokowej PDF Drukuj Email

Podziękowania dla ZDiZ za pomoc w oczyszczeniu chodnika na ul. Potokowej po naszej interwencji.

Zarząd Dzielnicy Brętowo

 
Ogrodzenie placu zabaw Leśna Góra 8 PDF Drukuj Email

Pragniemy poinformować mieszkańców naszego Osiedla, że po długich negocjacjach udało się doprowadzić do znalezienia sponsora ogrodzenia placu zabaw przy budynku Leśna Góra 8.

Chcemy serdecznie podziękować Radnemu Miasta Gdańska Mirosławowi Zdanowiczowi za udzieloną pomoc.

Zarząd Dzielnicy Brętowo

 
Budżet 2015 Rady Dzielnicy Brętowo PDF Drukuj Email

Konsultacje z mieszkańcami na temat projektu Budżetu Dzielnicy na rok 2015 (załącznik nr 1 do uchwały) odbędą się według następującego harmonogramu (dyżurni radni Dzielnicy):

11 maja (poniedziałek) godz. 17.00 – 19.00 radni Kamila Skalska i Krzysztof Wiczkowski;

14 maja (czwartek) godz. 17.00 – 19.00 radne Joanna Hinz i Grażyna Wielgus;

18 maja (poniedziałek) godz. 17.00 – 19.00 radni Iwona Konieczna i Krzysztof Wiczkowski.

 
Spotkanie z PREZYDENTEM PDF Drukuj Email

 

Zarząd Dzielnicy Brętowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Niedźwiednika, Matemblewa i Nowca na spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem.

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2015 (poniedziałek) o godz. 17.00 w szkole ZKPiG nr 24 ul. Leśna Góra 2.

 

Przewodniczący Zarządu

Dzielnicy Brętowo

Tadeusz Leksycki

 

 
II Sesja Rady Dzielnicy Brętowo PDF Drukuj Email

Zwołuję dnia 06.05.2015 r. o godz. 19:00 II Sesję Rady Dzielnicy Brętowo w  siedzibie Rady, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, sprawy regulaminowe.
  2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Dzielnicy Brętowo.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad oraz terminów konsultacji z mieszkańcami na temat projektu budżetu Dzielnicy Brętowo na rok 2015.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dyżurów radnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Dzielnicy Brętowo

Zbigniew Sobieszczański

 

Uchwała nr  II/7/15

Rady Dzielnicy Brętowo

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie określenia zasad oraz terminów konsultacji z mieszkańcami na temat projektu budżetu Dzielnicy Brętowo na rok 2015.

Na podstawie § 34 ust. 7 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do Uchwały nr LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 20.05.2014 r. poz. 1945 z późn. zm.),

Rada Dzielnicy Brętowo uchwala co następuje:

§ 1.

Konsultacje z mieszkańcami na temat projektu Budżetu Dzielnicy na rok 2015 (załącznik nr 1 do uchwały) odbędą się według następującego harmonogramu (dyżurni radni Dzielnicy):

11 maja (poniedziałek) godz. 17.00 – 19.00 radni Kamila Skalska i Krzysztof Wiczkowski;

14 maja (czwartek) godz. 17.00 – 19.00 radne Joanna Hinz i Grażyna Wielgus;

18 maja (poniedziałek) godz. 17.00 – 19.00 radni Iwona Konieczna i Krzysztof Wiczkowski.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Brętowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Brętowo

 

UZASADNIENIE:

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Brętowo, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska środki finansowe mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY II/7/15

Lp Rodzaj zadania/inicjatywy lokalnej Przeznaczona kwota Termin zadania
1 Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy z Prezydentem 0 13 maja 2015
2 Udział Rady Dzielnicy w obchodach Dnia Dziecka 0 1 czerwca
3 Koło Plastyczne FSI 3500
4 Wieczorek taneczny "Witamy Lato" wstęp wolny 850 13 czerwca
5 "Pchli targ" - Jarmark staroci 200
20 czerwca
6 Festyn Święto Brętowa 7000 5 września
7 Mistrzostwa Brętowa w piłce nożnej 2500 19 września
8 Biegi przełajowe GP Dzielnic 2000
27 września
9 Wyjazd na Grzybobranie 2500 10 października
10 Wieczór z Pieśnią Patriotyczną - tańce wstęp wolny 1000 14 listopada
11 Dyktando Mikołajkowe dla mieszkańców i młodzieży 500 4 grudnia
12 Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami. Wręczenie paczek. Spotkanie z dokarmiającymi koty. 4600
19 grudnia
13 Strona internetowa - zmiana szaty graficznej 1000 PILNE !!!
14 Ogrodzenie placu zabaw LG8 - dofinansowanie 8000 PILNE !!!
15 Ławki dla mieszkańców 12 ławek  (uzgodnienie ZDiZ) 8400
16 Rezerwa 3000

 

Uchwała nr  II/8/15

Rady Dzielnicy Brętowo

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do Uchwały NR LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dn. 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 20.05.2014 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy Brętowo uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 

...................................................... - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

...................................................... - Członek Komisji Rewizyjnej,

...................................................... - Członek Komisji Rewizyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Brętowo

 

Uchwała nr  II/9/15

Rady Dzielnicy Brętowo

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie dyżurów radnych Dzielnicy Brętowo

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do Uchwały NR LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska   z dn. 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 20.05.2014 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

Rada Dzielnicy Brętowo uchwala co następuje:

§ 1.

Miejscem pełnienia dyżurów radnych Dzielnicy Brętowo jest siedziba Rady Dzielnicy Brętowo w Gdańsku, przy ul. Podkarpackiej 17.

 

§ 2.

Dyżury radnych Dzielnicy Brętowo są pełnione w następujących dniach i godzinach:

Wtorki 17.00 – 19.00

Czwartki 17.00 – 19.00

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Brętowo

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 17

Tablica ogłoszeń

DYŻURY RADNYCH DZIELNICY BRĘTOWO

wtorek 17.00 - 19.00
czwartek 17.00 - 19.00

Zajęcia ceramiczne dla dzieci co czwartek w godz. 16.00 - 17.00 w Fundacji Sprawni Inaczej przy ul. Niedźwiednik (obecnie płatne przez uczestników).

Wielkie podziękowania dla Fundacji za ich prowadzenie.

 

Imieniny

Wczoraj : Teresy Heliodora
Dziś: Rozalii Edwina
Jutro : Igora Flawii

S o n d a

Czy na ulicy Podkarpackiej powinny powstać wieżowce 20 i 40 metrowe?
 

Sonda

Czy na Osiedlu powinien powstać dla dzieci i młodzieży SKATEPARK ?
 

Sonda.

Jakie sprawy porządkowe są największym problemem Brętowa?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości