Strona Dzielnicy Brętowo
II Sesja Rady Dzielnicy Brętowo PDF Drukuj Email

Zwołuję dnia 06.05.2015 r. o godz. 19:00 II Sesję Rady Dzielnicy Brętowo w  siedzibie Rady, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, sprawy regulaminowe.
  2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Dzielnicy Brętowo.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad oraz terminów konsultacji z mieszkańcami na temat projektu budżetu Dzielnicy Brętowo na rok 2015.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dyżurów radnych.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Dzielnicy Brętowo

Zbigniew Sobieszczański

 

Uchwała nr  II/7/15

Rady Dzielnicy Brętowo

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie określenia zasad oraz terminów konsultacji z mieszkańcami na temat projektu budżetu Dzielnicy Brętowo na rok 2015.

Na podstawie § 34 ust. 7 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do Uchwały nr LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 20.05.2014 r. poz. 1945 z późn. zm.),

Rada Dzielnicy Brętowo uchwala co następuje:

§ 1.

Konsultacje z mieszkańcami na temat projektu Budżetu Dzielnicy na rok 2015 (załącznik nr 1 do uchwały) odbędą się według następującego harmonogramu (dyżurni radni Dzielnicy):

11 maja (poniedziałek) godz. 17.00 – 19.00 radni Kamila Skalska i Krzysztof Wiczkowski;

14 maja (czwartek) godz. 17.00 – 19.00 radne Joanna Hinz i Grażyna Wielgus;

18 maja (poniedziałek) godz. 17.00 – 19.00 radni Iwona Konieczna i Krzysztof Wiczkowski.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Brętowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Brętowo

 

UZASADNIENIE:

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Brętowo, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska środki finansowe mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY II/7/15

Lp Rodzaj zadania/inicjatywy lokalnej Przeznaczona kwota Termin zadania
1 Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy z Prezydentem 0 13 maja 2015
2 Udział Rady Dzielnicy w obchodach Dnia Dziecka 0 1 czerwca
3 Koło Plastyczne FSI 3500
4 Wieczorek taneczny "Witamy Lato" wstęp wolny 850 13 czerwca
5 "Pchli targ" - Jarmark staroci 200
20 czerwca
6 Festyn Święto Brętowa 7000 5 września
7 Mistrzostwa Brętowa w piłce nożnej 2500 19 września
8 Biegi przełajowe GP Dzielnic 2000
27 września
9 Wyjazd na Grzybobranie 2500 10 października
10 Wieczór z Pieśnią Patriotyczną - tańce wstęp wolny 1000 14 listopada
11 Dyktando Mikołajkowe dla mieszkańców i młodzieży 500 4 grudnia
12 Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami. Wręczenie paczek. Spotkanie z dokarmiającymi koty. 4600
19 grudnia
13 Strona internetowa - zmiana szaty graficznej 1000 PILNE !!!
14 Ogrodzenie placu zabaw LG8 - dofinansowanie 8000 PILNE !!!
15 Ławki dla mieszkańców 12 ławek  (uzgodnienie ZDiZ) 8400
16 Rezerwa 3000

 

Uchwała nr  II/8/15

Rady Dzielnicy Brętowo

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do Uchwały NR LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dn. 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 20.05.2014 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy Brętowo uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 

...................................................... - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

...................................................... - Członek Komisji Rewizyjnej,

...................................................... - Członek Komisji Rewizyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Brętowo

 

Uchwała nr  II/9/15

Rady Dzielnicy Brętowo

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie dyżurów radnych Dzielnicy Brętowo

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do Uchwały NR LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska   z dn. 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 20.05.2014 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

Rada Dzielnicy Brętowo uchwala co następuje:

§ 1.

Miejscem pełnienia dyżurów radnych Dzielnicy Brętowo jest siedziba Rady Dzielnicy Brętowo w Gdańsku, przy ul. Podkarpackiej 17.

 

§ 2.

Dyżury radnych Dzielnicy Brętowo są pełnione w następujących dniach i godzinach:

Wtorki 17.00 – 19.00

Czwartki 17.00 – 19.00

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Brętowo

 
I SESJA Rady III Kadencji PDF Drukuj Email

 

W dniu 17 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się I Sesja Rady Dzielnicy Brętowo.

Serdecznie zapraszamy.

 

 
Remonty gdańskich chodników. PDF Drukuj Email

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do zadania, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Ruszają prace na ulicach Podkarpackiej, Leśna Góra i Niedźwiednik.

 

Pobierz plik z planem (PDF...)

 
Radni Dzielnicowi PDF Drukuj Email

 

Jesteśmy już po wyborach do naszej Rady Dzielnicy Brętowo.

 

Wielkie Podziękowania dla Mieszkańców za bardzo dużą frekwencję 19,04 %.

Dziękujemy serdecznie.


 

Szczegóły na stronie Gdańska:

www.gdansk.pl/start_nowy,2006.html

 

 

 
MPZP Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpacka PDF Drukuj Email

 

Dnia 29 stycznia na V sesji Rady Miasta Gdańska po wcześniejszej pozytywnej opinii Komisji Zagospodarowania Przestrzennego przegłosowany został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 0847 dla lokalizacji Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Niedźwiednik.

Zamyka to wielomiesięczny proces konsultacyjny. Poniżej skrót do wnoszonych uwag:

http://www.brg.gda.pl/doc/rozpatrzenie_0847.pdf

 
Odnowa schodów na Leśnej Górze. PDF Drukuj Email

 

Dobra informacja dla mieszkańców górnego tarasu ul. Leśna Góra. Poczynione przez nas działania w ZDiZ i interwencja naszej Radnej Miasta pani Emilii Lodzińskiej doprowadzą do remontu schodów między budynkami Leśna Góra 3 i 5, które zbudowane były ponad 20 lat temu. Prace mają być wykonane do czerwca 2015.

 

przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brętowo

Tomasz Gawłas

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 19

Copyright © 2016 Zarząd Dzielnicy Brętowo. All Rights Reserved.