Strona Dzielnicy Brętowo
Projekt Uchwały Budżetu na rok 2016 PDF Drukuj Email

 

(PROJEKT)

Uchwała nr  VII/18/16

 

Rady Dzielnicy Brętowo

z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 2016 rok

 

Na podstawie § 34 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do uchwały NR LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 20.05.2014 r. poz. 1945 z późn. zmianami)

 

Rada Dzielnicy uchwala:

§ 1

Środki finansowe w kwocie 45 072,00 zł, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2016 do dyspozycji Rady Dzielnicy Brętowo, przeznacza się na następujące cele:

 

1.

Szachowe Mistrzostwa Brętowa

1600

2.

Wiosenny wyścig w kolarstwie przełajowym

2000

3.

Przełajowe biegi majowe o Puchar Rady Dzielnicy

2000

4.

Mistrzostwa Brętowa Młodzików (do 13 lat) w piłce nożnej

2500

5.

Mistrzostwa Brętowa Gimnazjalistów i Dorosłych w piłce nożnej

2500

6.

Wielki Festyn 300-LECIE BRĘTOWA

7000

7.

Wyjazd rekreacyjno-edukacyjny

3500

8.

Wieczór z pieśnią patriotyczną i biesiadną

600

9.

Dyktando Mikołajkowe

1000

10.

Spotkanie z mieszkańcami dokarmiającymi koty

600

11.

Spotkanie Wigilijne – finał akcji „Szlachetna Paczka”

5000

12.

Utrzymanie domeny i zmiana szaty graficznej strony internetowej Rady

1500

13.

Zajęcia plastyczne dla dzieci przy Fundacji SPRAWNI INACZEJ

3500

14.

Kurs języka angielskiego dla seniorów

1600

15.

Organizacja i prowadzenie akademii piłkarskiej przy ZKPiG nr 24

1120

16.

Montaż 2 bramek piłkarskich na boisku treningowym ZKPiG nr 24

3000

17.

Konserwacja ławek i remont piaskownic przy ul. Podkarpackiej

1000

18.

Zakup ławek parkowych

5052

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Brętowo.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

Na podstawie § 15 ust. 1 p. 21 oraz § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Brętowo, Rada Dzielnicy przydzielone przez Radę Miasta Gdańska środki finansowe może przeznaczyć na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

 

 

 

WNIOSKODAWCA:

Zarząd Dzielnicy Brętowo

 

Radca prawny:

 

Copyright © 2016 Zarząd Dzielnicy Brętowo. All Rights Reserved.