Strona Dzielnicy Brętowo
VII Sesja Rady Dzielnicy Brętowo PDF Drukuj Email

 

Gdańsk, dnia 19.01.2016 r.

 

Napodstawie §13 ust. 3 Statutu Dzielnicy Brętowo stanowiącego załącznik do Uchwały NR LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brętowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014 r. poz. 1945 z późn. zm.) zwołuję dnia 26.01.2016 o godz. 19.00

 

VII Sesję Rady Dzielnicy Brętowo (w siedzibie) z następującym porządkiem obrad:

 

1. Przyjęcie porządku obrad, sprawy regulaminowe.

2. Odczytanie protokołu z VI Sesji Rady Dzielnicy Brętowo.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Brętowo za rok 2015.

4. Ocena konsultacji z mieszkańcami projektu budżetu na rok 2016 – dyskusja.

5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2016.

6. Wolne wnioski

7. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Brętowo

Zbigniew Sobieszczański

 

 

Copyright © 2016 Zarząd Dzielnicy Brętowo. All Rights Reserved.