Strona Dzielnicy Brętowo
Skład rady i zarządu PDF Drukuj Email


Radni Osiedla Brętowo w kadencji 2015-2018


Sobieszczański Zbigniew - Przewodniczący Rady Dzielnicy Brętowo

Fotek Maciej - Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brętowo


Leksycki Tadeusz - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brętowo

Gawłas Tomasz - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brętowo

Chabrowska Aneta - członek Zarządu Dzielnicy Brętowo

Skalska Kamila - członek Zarządu Dzielnicy Brętowo


Cieśliński Bogusław

Guss Michał

Hinz Joanna

Konieczna Iwona

Kowalczyk Rajmund

Marzec Józef

Wiczkowski Krzysztof

Wielgus Grażyna

Ziomek Wacław

Radni Osiedla Brętowo w kadencji 2011-2014


Cegłowski Kazimierz - Przewodniczący Rady Osiedla Brętowo

Kurzawa Barbara - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Brętowo


Gawłas Tomasz - Przewodniczący Zarządu Osiedla Brętowo

Konieczna Iwona - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Brętowo


Joanna Balawender

Chorościn Wanda

Krajnik Elżbieta

Kubera Krzysztof

Leksycki Tadeusz

Serafin Barbara

Skoblik Robert

Sobieszczański Zbigniew

Walerowicz-Osipiak Hanna

Wielgus Grażyna

Ziomek Wacław

 

Copyright © 2016 Zarząd Dzielnicy Brętowo. All Rights Reserved.